Τεχνική Υποστήριξη
Σήμερα η εταιρεία μας, διαθέτει μία ολοκληρωμένη μονάδα στο χώρο της επισκευής τεχνικών παιγνίων και μέσα από την εμπειρία και τεχνογνωσία μας μπορούμε να ικανοποιήσουμε ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Επίσης διαθέτουμε ένα εξειδικευμένο συνεργείο για εγκαταστάσεις και επισκευές μπιλιάρδων.